top of page
studio-greenhouse-berlaar-27.jpg

Privacy- en cookiebeleid

DISCLAIMER


Door het bezoeken van deze website en/of het gebruikmaken van de informatie die op deze website wordt aangeboden, verklaart u dat u op de hoogte bent en akkoord gaat met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Informatie


De informatie die op of via deze website wordt aangeboden is enkel bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.


Ofschoon STUDIO GREENHOUSE zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan STUDIO GREENHOUSE niet garanderen dat er geen onjuistheden, onvolledigheden of verouderde informatie wordt aangeboden. Mocht u onverhoopt onjuistheden tegenkomen, dan stelt STUDIO GREENHOUSE het op prijs als u ons hierover inlicht.


Aansprakelijkheid


STUDIO GREENHOUSE is noch aansprakelijk voor mogelijke onderbrekingen en storingen van de website noch voor onjuistheden en fouten in de aangeboden informatie op de website. De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbare bronnen en nauwkeurig onderzoek. Toch kan STUDIO GREENHOUSE noch de juistheid, noch de volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.


STUDIO GREENHOUSE sluit elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het bezoek of het directe of indirecte gebruik
van deze website en de aangeboden informatie uit. STUDIO GREENHOUSE is eveneens niet aansprakelijk te stellen voor schade die wordt veroorzaakt door mogelijke storingen, onderbrekingen of andere technische problemen van de website. Dat geldt zelfs wanneer de fout door het Belgisch recht als een ‘zware fout’ wordt aangemerkt. Ook voor schade door virussen of vergelijkbare verstorende elementen kan STUDIO GREENHOUSE niet aansprakelijk worden gesteld. Verder aanvaardt STUDIO GREENHOUSE geen aansprakelijkheid voor schade door het raadplegen of het gebruik van websites waarnaar op of via deze website wordt verwezen, bijvoorbeeld via hyperlinks. De hyperlinks die op deze website zijn opgenomen hebben tot doel om de gebruiker extra informatie te bieden. STUDIO GREENHOUSE is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze externe websites.

STUDIO GREENHOUSE is evenmin verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van alle elementen van de website.


Intellectuele eigendomsrechten


Op deze website rust een auteursrecht. De inhoud mag daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/ of openbaar worden gemaakt. Ook mag de inhoud op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is eveneens verboden om de aangeboden informatie elektronisch te bewaren of voor illegale doeleinden te gebruiken.

 

PRIVACY


De onderstaande privacy clausules gelden voor zowel de website van STUDIO GREENHOUSE als voor alle overige (internet-)initiatieven van STUDIO GREENHOUSE


Toestemming verwerking persoonsgegevens


STUDIO GREENHOUSE is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt volgens de hiervoor geldende wetten en regels. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens op de website van STUDIO GREENHOUSE stemt u er expliciet en zonder dubbelzinnigheden mee in dat STUDIO GREENHOUSE uw gegevens verwerkt.


Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?


Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid om zich op deze website te abonneren. Hiervoor dienen ze enkele
persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens verwerkt STUDIO GREENHOUSE in haar klantenbestand.


Het doel van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens is enkel om tegemoet te kunnen komen aan de informatie-aanvraag van de bezoekers. In elke e-mail van STUDIO GREENHOUSE wordt de ontvanger de gelegenheid geboden om zich uit te schrijven voor volgende elektronische communicaties.


STUDIO GREENHOUSE zal enkel die persoonsgegevens vragen en verwerken die nodig zijn voor de bovengenoemde doelen & facturatie. Verstrekken van gegevens aan derden.


STUDIO GREENHOUSE verhuurt of verkoopt geen gegevens aan derden die terug te voeren zijn tot uw persoon. Deze gegevens noemen we vanaf hier: ‘persoonlijke gegevens’.


Gegevens van minderjarigen


Minderjarigen (personen die jonger zijn dan 18 jaar) mogen enkel samen met hun ouders of voogd een beroep doen op onze diensten. Wij verzoeken minderjarigen om geen persoonlijke gegevens aan ons door te geven.


Wat zijn uw rechten?


U hebt te alle tijden recht op het inzien van uw persoonsgegevens, zodat u deze kunt nakijken op fouten en kunt wijzigen. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met ons. Door uw gegevens te laten verwijderen kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van (een gedeelte van) onze diensten.

 

Gebruik van cookies


Deze website maakt gebruik van cookies. Hierdoor kunnen we u beter van dienst zijn. Met een cookie wordt een bestand bedoeld dat door de server naar uw browser wordt gezonden en dat vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het doel van cookies is om de door u gevraagde dienst te verrichten of om de verrichting ervan te vereenvoudigen. Cookies zijn over het algemeen alleen werkzaam voor de duur van de sessie of het bezoek. U kunt zelf bepalen of u cookies toestaat. U kunt uw browser zo instellen dat hij cookies toestaat, gedeeltelijk toestaat of


niet toestaat. Wanneer u cookies niet toestaat, zal deze website mogelijk niet optimaal functioneren.


Algemene voorwaarden


- Bij afwezigheid door ziekte dient u een voorschrift van u arts door te sturen voor een terug betaling van u reservatie.
- Nalatigheid of andere rederen worden geen gelden terug gestort (zie voorwaarden reservatie)

bottom of page