top of page
studio-greenhouse-berlaar-27.jpg

Algemene voorwaarden

VERHUUR FOTOSTUDIO - ALGEMENE VOORWAARDEN


1. De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder bij de verhuurder een reservatie heeft gemaakt.
Dit gebeurt telkens opnieuw, bij elke nieuwe reservering, ook al betreft het een terugkerende klant.


2. De verhuurder is de eigenaar van het pand, zijnde Ilka Vermeiren, handelend voor Studio Greenhouse. De huurder is diegene die via de online agenda op www.studio-greenhouse.be een data heeft geboekt.


3. Locatie - infrastructuur - contact - De te huren foto- en videostudio is gelegen aan de Melkouwensteenweg 69 te Berlaar-Heikant in België . Het betreft een bijgebouw aansluitend aan de privé woning dat te bereiken is via het vernoemde adres en na aanmelding terplekke en met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars. Contacten verlopen via de bovenvermelde gegevens.


4. Huurperiode - De huurperiode wordt door de huurder aangegeven op de online agenda door middel van het aanklikken van de gewenste tijdsblokken of reserveert mijn met zijn abonnement. Deze periode wordt nogmaals vermeld in het reservatieformulier De minimum duurtijd bedraagt twee 1 uur.


5. Online betaling - Bij reservatie betaald u online via de qr code. Dient u deze betaling niet uit te voeren staat de data niet geblokkeerd en kan deze tijdsblok door iemand anders geboekt worden. De factuur voor jouw reservatie ontvangt u via e-mail.
 
6. Bevestiging reservatie - De reservatie is definitief bij het ontvangen van bevestigingsmail van betaling. De huurder verklaart zich akkoord met het feit dat anderen evengoed kunnen reserveren voor dezelfde periode zolang hij/zij zelf geen betaling heeft uitgevoerd.


7. Annuleren van de huurperiode - De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet kunnen plaatsvinden van het effectieve gebruik van de studio door de huurder. Wij verhuren geen lege kas waar geen werk aan is. Wij kopen op regelmatige basis nieuwe setting in, modelleren, cleanen, organiseren volop! Een verplaatsing wegens ziekte is wel mogelijk. 
Indien de huurder de studio niet gebruikt voor de volledige afgesproken duurtijd van de huurperiode zal het verschil niet worden terugbetaald door de verhuurder.

8. Onderhoud - De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde van de overeengekomen huurperiode terug te geven in perfecte staat. De huurder moet alle herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren.


De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed kunnen voorkomen (bv. sluiten van de deuren, niet afdekken van warmtebronnen, niet met scherpe voorwerpen op de vloer krassen, niet roken of vuur maken binnenin het pand noch apparaten gebruiken die werken op basis van een vlam, geen afval in de toiletten gooien, waterkranen sluiten indien niet in gebruik, geen gaten maken in de wanden, geen settings verplaatsen,...)


9. Aanpassingen aan interieur of infrastructuur - Het is de huurder verboden het gehuurde goed te veranderen, te verbouwen of te gebruiken voor een ander doeleind dan het maken van foto- en video-opnames zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de verhuurder.


10 Onderverhuring - Onderverhuring en overdracht van huur zijn verboden.


11. Aansprakelijkheid - De huurder is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen, de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart de huurder daarmee te beschikken over de benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen. Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de huurperiode alle geconstateerde ontbrekende zaken en beschadigingen doorgerekend aan de huurder. Vloeren dienen na gebruik van de ruimte schoongemaakt te worden door de huurder. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de fotostudio geleend of meegenomen worden door de huurder.


12 Verzekering - Diefstal - Beschadiging - De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, dat hij in het bezit is van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. De huurder dient beschadigingen en vermissingen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.


13. Verlening van de huurperiode - Indien de huurder de fotostudio langer nodig heeft dan de gereserveerde periode én de fotostudio is beschikbaar in de uren daaropvolgend, dient de verlenging ter plekke betaald te worden naar het op dat moment geldende tarief. Contante betaling of betaling per QR is mogelijk.


15. Algemene huisregels


15.1 De studio mag door de huurder enkel gebruikt worden voor fotografie- of videodoeleinden of coachings.


15.2 De huurder is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn opdracht toegang verleent tot de fotostudio met inbegrip van de langs gelegen tuin.


15.3 Roken en het gebruik van illegale drugs is niet toegestaan in de fotostudio.


15.4 Het is ten stelligste verboden om settings de verzetten. Deze blijven staan zoals ze gemaakt zijn door de styliste/floriste.

15.5 De verwarming/airco staan aan op automatische stand wanneer dit nodig is.

 

15.6 De privétuin is niet ter beschikking.
Uitgebreide info over de prijzen, de werkwijze, de huur en het gebruik van de fotostudio, eveneens het aanwezige materiaal is te lezen op www.studio- greenhouse.be

bottom of page